RAZISKOVALNA SKUPINA

RAZISKOVALNA SKUPINA

Projekt izvaja interdisciplinarna projektna skupina izkušenih raziskovalcev s področja prava, sociologije prava, ekonomije in politologije, kar omogoča oblikovanje resnično interdisciplinarnega in multidimenzionalnega model za vrednotenje sodnih odločitev; ustrezno interpretacijo rezultatov ter njihov razvoj v normativna priporočila. Pri obdelavi zbranega empiričnega gradiva je predvideno tudi sodelovanje mlajših raziskovalcev.

Delo raziskovalne skupine je organizirano tako, da se člani srečujejo na rednih mesečnih srečanjih, na katerih je vsakič določen poročevalec za eno od predmetnih področij projekta. Tako se raziskava odvija kontinuirano, v tesnem sodelovanju vseh raziskovalcev, kar prispeva k dejansko interdisciplinarnim raziskovalnim rezultatom.

Vodja projekta

prof. dr. Matej Avbelj – strokovnjak za (evropsko) ustavno pravo in teorijo prava.

Člani projektne skupine:

izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič – strokovnjak za pravo človekovih pravic in delovanje Evropskega sodišča za človekove pravice.

prof. dr. Janez Šušteršič – institucionalni ekonomist, ki je preučeval tudi ekonomsko analizo prava (law and economics).

doc. dr. Katarina Vatovec – ima dolgoletne praktične izkušnje na področju preučevanja ustavnosodne presoje in njene sistematizacije.

Ana Jevšek-Pezdir – politologinja.

Snežana Šušteršič – doktorska študentka sociologije in ekonomistka.

Maja Stanišič – dipl. politologinja in dipl. pravnica, študentka magistrskega programa Pravo na Evropski pravni fakulteti.

Marko Šerbel – študent magistrskega študija na Evropski pravni fakulteti.

Kristian Remškar – študent magistrskega programa Pravo na Evropski pravni fakulteti.

Polona Batagelj – asistentka za evropsko pravo in doktorska študentka programa Pravo na Evropski pravni fakulteti.

Maja Cigoj – asistentka za evropsko pravo, doktorska študentka programa Pravo na Evropski pravni fakulteti.