OBJAVE

OBJAVE

  • M. Avbelj, Ideologija na sodiščih: Vpliv svetovnonazorskih in družbenih stališč sodnikov na njihove odločitve. Dignitas : revija za človekove pravice, [Št.] 73/74, str. 113-114.
  • M. Avbelj, Kako ideološka so naša sodišča?. Pravna praksa : PP, 8. mar. 2018, leto 37, št. 9, str. 3.
  • M. Avbelj, J. Šušteršič, K. Vatovec, A. Jevšek Pezdir, J. Letnar Černič, S. Šušteršič, Pojmovni okvir in empirična metodologija za merjenje večdimenzionalne ideologije na sodiščih. Pravna praksa : PP, 15. nov. 2018, leto 37, št. 44, pril. str. II-VIII.
  • M. Avbelj, J. Šušteršič, Conceptual Framework and Empirical Metodology for Measuring Multidimensional Judicial Ideology. Danube: Law, Economics and Social Issues Review, 30. jun. 2019, 10 (2), str. 129–159.
  • P. Batagelj, Mednarodna konferenca na temo sodne ideologije. Pravna praksa : PP, 24. okt. 2019, leto 38, št. 40-41, str. 42-43.
  • M. Avbelj, Pomen sodne ideologije v pravu. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso:[Tiskana izd.], 2019, letn. 74, št. 7/8, str. 437-461, 515-516.