prof. dr. Janez Šušteršič

Janez Šušteršič je partner in vodja raziskovalne skupine v zasebni raziskovalni in svetovalni družbi RE-FORMA, d.o.o ter redni profesor ekonomije. Njegovo delo trenutno vključuje raziskovalne projekte v Sloveniji ter svetovanje v državah Zahodnega Balkana in vzhodnih sosedskih državah EU, povezano z gospodarskimi reformami, oblikovanjem politik in upravljanjem javnih financ.

Njegovo akademsko delo je osredotočeno na politično ekonomijo in institucionalno ekonomijo ter je objavljeno v mednarodnih revijah, kot so Kyklos, International Review of Law and Economics in Public Choice. Od leta 2000 do leta 2007 je vodil Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, ki opravlja naloge ekonomske analize, napovedi in svetovanja ekonomski in fiskalni politiki. Leta 2012 je bil finančni minister Slovenije in oblikoval ukrepe fiskalne konsolidacije in reševanja bančne krize.