Ana Jevšek-Pezdir

Ana Jevšek Pezdir je politologinja. Ima izkušnje pri oblikovanju politik na področju javnih financ, trga dela in socialnega zavarovanja. Kot svetovalka v kabinetu ministra za finance, ministra za pravosodje in kot strokovna sodelavka v Državnem zboru ima izkušnje z usklajevanjem ukrepov na vsebinski ravni ter s formalnimi in zakonskimi postopki sprejemanja odločitev.

Od leta 2015 je zaposlena na Re-formi, d.o.o. kot svetovalka in raziskovalka v raziskovalni skupini Re-forma. V okviru raziskovalne skupine je zadnji dve leti del raziskovalnega projekta “Ideologija na sodiščih: Vpliv svetovnonazorskih in družbenih stališč sodnikov na njihove odločitve”.