doc. dr. Katarina Vatovec

Katarina Vatovec je docentka za pravo EU na Fakulteti za državne in evropske študije in na Evropski pravni fakulteti Nove univerze. Diplomirala je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Magistrirala je iz mednarodnega prava na London School of Economics and Political Science Univerze v Londonu ter se izobraževala na področju sodobnih evropskih študij na Evropskem raziskovalnem inštitutu (European Research Institute) Univerze v Birminghamu. Doktorirala je iz mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Ima opravljen pravniški državni izpit.