DOMOV

O PROJEKTU

Raziskovalni projekt posega v samo osrčje odnosa med pravom in politiko in se osredotoča na vpliv ideoloških profilov nosilcev sodne veje oblasti na opravljanje sodne funkcije. Pri pojmu ideološki profil ne izhajamo iz pejorativnega razumevanja ideologije kot nečesa negativnega, manipulativnega ali celo nevarnega. Z ideološkim profilom označujemo celokupni sistem vrednot, prepričanj in stališč posameznika, skozi katerega ta razume družbeni svet okoli sebe, vključno s pravom, in ta družbeni svet tudi soustvarja. Pri ideološkem profilu gre za politična prepričanja v najširšem smislu, ki izhajajo iz razumevanja politike kot vsega, kar se nanaša na javne zadeve.


RAZISKOVALNA SKUPINA

Projekt izvaja interdisciplinarna projektna skupina izkušenih raziskovalcev s področja prava, sociologije prava, ekonomije in politologije, kar omogoča oblikovanje resnično interdisciplinarnega in multidimenzionalnega model za vrednotenje sodnih odločitev; ustrezno interpretacijo rezultatov ter njihov razvoj v normativna priporočila. Pri obdelavi zbranega empiričnega gradiva je predvideno tudi sodelovanje mlajših raziskovalcev.


CILJI PROJEKTA

Namen projekta je opraviti prvo poglobljeno raziskavo ideološkega profila nosilcev sodne oblasti v Sloveniji, pri tem pa v metodologiji in interpretaciji upoštevati tudi običajne kritike takšnih raziskav, opravljenih drugje.

Cilji raziskave so teoretični, aplikativni in normativni.