Vpliv svetovnonazorskih in družbenih stališč sodnikov na njihove odločitve, Akademski forum

Vpliv svetovnonazorskih in družbenih stališč sodnikov na njihove odločitve: Akademski forum, Ljubljana 28.11. 2018.